Fotoalbum

Så här ser det ut när vi lastar traktorn.
Det vill till att ha mätt rätt
och nu ha precision!