Kilon tas bort.
Transmissionskåpan fräses ur och tappar 5 kg