Plåten innanför transmissionskåpan nya och nu av aluminium