Järnringarna i navreduktionerna tillverkas här nya i aluminium